Koło Nr 31
Polskiego Związku Wędkarskiego
przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy 

Składki czlonkowskie w 2018

składki członkowskie w 2018 roku

L.p.

Rodzaj składki

Wartość składki (zł.)

1.

SKŁADKA CZŁONKOWSKA

Pełna

86,-

Ulgowa 50 %

43,-

1. Młodzieżowa szkolna i studenci w wieku 16-24 lat,

2. Członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW,

3. Mężczyźni po ukończeniu 65 lat,

4. Kobiety po ukończeniu 60 lat

Ulgowa 75 %

22,-

1. Członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami

2. Członkowie uczestnicy do lat 16

2.

WPISOWE

1. Członka zwyczajnego PZW

25,-

2. Członka uczestnika PZW

0-25,-

3.

LEGITYMACJA CZŁONKOWSKA

 

5,-

4.

OPŁATA EGZAMINACYJNA

1. normalna

30,-

2. młodzieżowa */

bezpłatnie

   
 Uwaga :

*/ Dotyczy dzieci, młodzieży i studentów uczących się w wieku do 26 lat, za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej.

Zwalnia się członków uczestników z opłat za legitymację członkowską.