Koło Nr 31
Polskiego Związku Wędkarskiego
przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy 

Zarząd Koła

Zarząd Koła

W dniu 20-01-2017 w Domu Wędkarza przy ul. Toruńskiej w Bydgoszczy odbyło się walne zgromadzenie sprawozdawczo wyborcze naszego koła, na którym w drodze głosowania (ustalono  jawny tryb)  wybrano nowy Zarząd  w skład którego wchodzą:

Prezes Koła - Arkadiusz Linka
V-ce Prezes - Krzysztof Żak
Sekretarz - Tomasz Piasecki
Skarbnik - Szymon Ozdoba
Członek - Adam Bednarek

W wyniku głosowania wybrano nowy skład Komisji Rewizyjnej tj:
Przewodniczący - Grzegorz Kowalski
Z-ca - Krzysztof Wesołek
członek - Jacek Cyranowicz

do Sądu Koleżeńskiego zostali wybrani:
Przewodniczący - Krzysztof Szałkowski
Z-ca - Grzegorz Wieczór
członek - Janusz Quaas

Jako Delegata na Okręgowy Zjazd Delegatów wybrano Mirosława Milaka.