Koło Nr 31
Polskiego Związku Wędkarskiego
przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy 

Składki roczne 2018

Składki roczne 2018

Lp.

SKŁADKI ROCZNE I OKRESOWE OKRĘGOWE

WARTOŚĆ

SKŁADKI

(zł.)

1.

ROCZNA NA WODY OGÓLNIE DOSTĘPNE NIZINNE I GÓRSKIE

 

1.1

Roczna - pełna

255 zł

1.2

Roczna - ulgowa

205 zł

1.3

Roczna – młodzieżowa/członka uczestnika

50 zł

2.

ROCZNA NA WODY OGÓLNIE DOSTĘPNE NIZINNE

 

 

2.1

Roczna - pełna

195 zł

2.2

Roczna - ulgowa

155 zł

3.

ROCZNA NA WODY OGÓLNIE DOSTĘPNE NIZINNE

„JEDNO JEZIORO” wg wykazu

 

3.1

Roczna - pełna

175 zł

3.2

Roczna - ulgowa

115 zł

4.  SKŁADKA  KONKURSOWA 10 zł
  1. Do ulgi w składkach rocznych na ochronę i zagospodarowanie wód określonych wartościowo są uprawnieni:
  •  członkowie odznaczeni złotą lub srebrną odznaką PZW niezależnie od terminu jej nadania
  •  członkowie po ukończeniu 65 lat
  •  kobiety po ukończeniu 55 roku życia   

     2.    Składka okręgowa roczne młodzieżowa/członka uczestnika:
  •  młodzież szkolna i studenci od 16 – 26 roku życia, za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej.
  •  składka roczna okręgowa na ochronę i zagospodarowanie wód członka uczestnika upoważnia do wędkowania na wszystkich wodach okręgowych ogólnie dostępnych (górskich i nizinnych) wszystkimi dozwolonymi metodami wędkowania. Ponadto upoważnia do wędkowania na wodach ogólnie dostępnych PZW na terenie całego kraju.
     3.  „JEDNO JEZIORO” należy rozumieć jako pojedyncze jezioro lub grupę jezior wg wykazu, z wyłączeniem rzek górskich i nizinnych, kanałów, cieków między jeziorami oraz zbiorników zaporowych.